Jak si školu představujeme

Chtěli bychom, aby naše základní škola VOLNĚ navazovala na předškolní vzdělávání. Tedy aby měly děti i nadále možnost volného pohybu a dostatek prostoru pro volnou hru. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání je přirozenou součástí  života a chceme hledat cesty, jak dětem zprostředkovávat zajímavá témata tak, aby škola splňovala výstupy předepsané MŠMT a zároveň umožnit dětem podílet se na obsahu vzdělávací nabídky. Témata zpracované do lekcí, kterých se děti mohou, ale nemusí účastnit, mají vycházet z opravdového zájmu a potřeb dětí a aktuálního dění ve škole a společnosti. 
 Př
edpokladem fungování svobodné školy jsou bezpečné vztahy a otevřená komunikace.  Pro první školní rok si představujeme malou skupinu dětí, pravděpodobně od 1. po 5. ročník, ve které bude dostatek prostoru na vzájemné  „ladění se" na sebe, k individuálnímu řešení konfliktů a ke společným diskuzím a hledáním cest vedoucích k co nejspokojenějšímu spolubytí.  

Pro koho svobodná škola je
 Pro ty, kdo:
 
věří dětem a jejich vnitřní motivaci  

oceňují (a respektují) možnost svobodné volby dětí v oblasti vzdělávání 

 upřednostňují celkovou spokojenost dítěte nad tlakem na výkon  

Kdo nás inspiruje

V České republice existuje několik svobodných škol, které nás velmi inspirují a svým příkladem ukazují, jak svoboda ve vzdělávání funguje v praxi. Sdružují se v Asociaci svobodných a demokratických škol. Již jsme měli možnost navštívit školu Arktur ve Šlapanicích,  Ježka bez klece v Brně a školu Pippi Punčochaté v Dobromilicích. Do dalších se chystáme. Osobní návštěvu svobodných škol považujeme za velmi přínosnou zkušenost, díky které můžeme naši školu dále směrovat.  

https://www.asociacesds.cz/
https://youtu.be/MSsVrO4oyxg 
 https://vimeo.com/714193744

Vytvořte si webové stránky zdarma!