Často se ptáte
 

  • Jak vysoké bude školné?

Výše školného se bude odvíjet od výše nájemného, platů zaměstnanců a příspěvků od MŠMT. Normativ pro soukromé školy je zhruba poloviční oproti státním školám. V prvním roce provozu a následně až do úspěšné kontroly ČŠI je krácen o zhruba další polovinu, takže dotace státu pokryjí jen část nákladů na provoz školy, a proto je potřeba chybějící peníze pokrýt ze školného. Zároveň budeme hledat i další zdroje financí z dotací, nadací či od sponzorů. Naším cílem je udržet školné co nejnižší. Přesná výše školného bude upřesněna, jakmile to bude možné.


  • Kdy plánujete školu otevřít?
     

Pokud se nám podaří stihnout celý rekolaudační proces prostor do srpna 2024,  zahájíme školni rok v září 2024. V případě, že by škola od září 2024 nevznikla, pokusíme se o spuštění provozu od dalšího školního roku, tzn. od září 2025. Věříme, ze tuto zásadní otázku budeme moci 100% zodpovědět v průběhu jara 2024. Především záleží na získání potřebných financí a následně časovém zvládnutí všech nutných stavebních prací. 

 

  • Budete otevírat oba dva stupně?

V prvním roce plánujeme otevřít pouze první stupeň. Druhým stupněm ZŠ bychom rádi pokračovali co nejdříve to bude pro nás uskutečnitelné.


  • Jak bude probíhat přijímací řízení?

 

Vše zveřejníme ihned, jak bude škola zapsána do rejstříku MŠMT. Přijímat žáky budeme formou přestupu z jiné školy. Součástí přijímacího řízení bude také osobní pohovor s rodiči. Nutností je souhlas s vizí a hodnotami naší školy.


  • Jaký bude personál školy? 

Školu zakládáme jako maminky s malými dětmi a i když počítáme s tím, že na škole budeme působit také, byly bychom rády, kdyby se k nám postupně přidali další lidé, kteří souzní s myšlenkou sebeřízeného vzdělávání. První rok bude pro všechny z nás výzva. Víceméně budeme fungovat na dobrovolnické bázi, dokud se škola stabilně nerozjede. Budeme nastavovat vnitřní procesy, seznamovat se s nutnou školní administrativou, poznávat se s novými lidmi, zkrátka všechno bude nové. Spoustu věcí ohledně řízení školy se budeme učit za pochodu, a proto se potřebujeme obklopit lidmi, kteří nám mohou a umí pomoci a budou v tom s námi. V návaznosti na definitivní rozhodnutí sídla školy budeme oficiálně hledat kvalifikovaného pedagoga pro 1. stupeň, při jehož výběru je pro nás nejdůležitější lidský přístup a stejné chápání slova dobrovolnost. Pokud myslíte, že nám můžete s obsazením týmu  pomoci, ozvěte se, prosím. Uvítáme i podílení se na činnostech spojených se zakládáním školy. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!